Ko smo mi

- Studio MMI je jedna od vodećih muzičkih izdavačkih kuća u Srbiji.
- U svojstvu proizvodjača fonograma, naš katalog se sastoji od 4000+ pesama.
- Kao pablišeri zastupamo veliki broj domaćih autora, izvodjača i proizvodjača fonograma. Katalog koji zastupamo se sastoji od 5000+ dela.
- Ponosni smo nosioci vlasničkih prava na kompletan opus legendarne grupe Južni Vetar.